İSTANBUL (QHA) - 4 Nisan 2018 -

Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, bugün gerçekleştirilen "4. İstanbul Kalkınma Diyalogları “İlerleme - 2030” başlıklı toplantının Ortaklar Forumunda konuştu.

Konuşmasında, Türk Konseyi ve BM Kalkınma Programı (UNDP) arasında, üye devletler ve bölgedeki "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin başarılmasına katkıda bulunmak üzere süregelen verimli iş birliğine değinen Proje Direktörü Baki, “Birlikte daha güçlüyüz” sloganına atıfta bulunarak, iki kurumun son üç yılda ortaklaşa veya birlikte yürüttüğü projeler hakkında çeşitli bilgiler paylaştı.


 
Türk Konseyi - BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) raporuna değinen Baki, turizm alanında gerçekleştirilen örnek çalışmayı vurguladı. Bu bağlamda, Türk Konseyi’nin kolaylaştırıcı rolü sayesinde, Türkiye tarafından verilen Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan`ın turizm sektöründe çalışanlarına yönelik mesleki eğitim programlarında, şu ana kadar 1000`den fazla kişinin eğitildiğini ve yarısının kadın olduğunu belirtti.

Raporda da belirtildiği gibi program, kaliteli eğitim ile ilgili 4 numaralı, cinsiyet eşitliği ile ilgili 5 numaralı ve saygın iş ve ekonomik büyüme hakkındaki 8 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasına doğrudan katkıda bulundu. Proje Direktörü Baki ayrıca, eğitim, ulaştırma, gençlik ve spor alanlarında da Konseyin, UNDP ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılması için çaba harcadığı diğer somut örneklerin buluncuğunu sözlerine ekledi.
 
Forumun katılımcıları arasında Türk Konseyi Proje Direktörü Zanar Nugumanova da yer aldı.

QHA