AŞKABAT (QHA) -

Türkmenistan ve Almanya arasında, "İklim değişikliğiyle uyumlu olarak yerel topluluğun hayat standardını iyileştirmek için Ceyhun Nehri'nde toprak ve orman kaynaklarının yönetiminde ekosistemsel yaklaşım" başlıklı projenin tamamlanarak, uygulamaya sokulduğu bildirildi.

2015 yılında, Türkmenistan Çevre Koruma Devlet Komitesi ile Alman "Michael Succow Doğa Koruma Vakfı" tarafından konuyla ilgili olarak ilk defa mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu proje, alışılmadık doğa olayları, su temininin yetersizliği ve nüfus artışından kaynaklanan çevresel ve sosyo-ekonomik sorunları azaltarak, nadir ve değerli canlı organizmalarla kaplı olan hassas tugay ormanlarının korunmasını amaçlıyor.

Türkmenistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Lebap bölgesinde yürütülen projeyle birlikte, Ceyhun Nehri kıyılarında bulunan tugay ormanlarının yerini ve durumunu gösteren bölgesel bir harita geliştirildi.

QHA