ANKARA (QHA) -

Azerbaycan Kültür Derneğinin Ankara’da bulunan genel merkezine ziyaret gerçekleştiren Kırım Haber Ajansı (QHA), derneğin Genel Başkanı Cemil Ünal ile Rus desteği ile Ermenilerce işgal edilen Karabağ meselesi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Kültür Derneği Genel Başkanı Cemil Ünal, Rusya destekli Türk yurdu Karabağ’ın işgal sürecine ilişkin şöyle konuştu: 

“Soğuk Savaş bitti diyoruz ama bazı coğrafyalarda henüz devletler hukuku işlemiyor ve Soğuk Savaş devam ediyor. Orada hukuktan ziyade gücü elinde bulunduranların doğrudan doğruya tehakümü devam ediyor. Bu bölgelerden biri Orta Doğu’dur, biri Kafkasya’dır diğeri ise Balkanlar’dır.

Kafkasya’da en büyük problemi çıkaran Rusların himayesinde olan Ermeniler'dir. Karabağ 1000 yıllık Türk yurdudur, Kafkasya'da Ermeni diye bir devlet de yoktu. Gerek Kırım’ın gerek Kafkasya'nın gerekse Azerbaycan’ın işgalinde Ruslar Ermenileri iyi kullandılar. 70 bin silahlı Ermeni bu bölgeleri işgal için Ruslarla iş birliği yaptı. Ruslar da Ermenilerin bu yaptıklarına karşılık Azerbayca'nın birtakım yerlerinde Ermenilerin iskan edilmesi için toprak açtılar. Nahcivan'da Karabağ’da Ermeniler yerleşsin otursunlar diye yaptıkları hizmete karşılık o zamanki Çar I. Nikola yerleşme izni verdi. Ve bugünkü Kafkasya’da olan Ermenilerin büyük bir kısmı İran’dan Türkiye’den götürülüp, orada yaşan Türkleri yurtlarından uzaklaştırarak o bölgelere yerleştiler. Bu bakımdan Karabağ meselesi tamamıyla Rusların bir oyunudur. Orayı işgal eden Ermeniler değil Ruslardır.

Ermenileri kullanarak Ruslar katliam yapmıştır. 40 bine yakın insan şehit olmuştur. 1 milyon 250 bin Türk kendi yurtlarından ve yuvalarından uzaklaştırılmıştır. Karabağ hiçbir zaman Ermeni yurdu olmamıştır. Ama bu olaylar dünyanın gözü olmasına rağmen dünyada en ufak şekilde bir tepki meydana gelmemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ermeniler aleyhine bir takım kararlar almıştır. Ermenilerin işgal ettikleri toplardan çekilmesini ön gören bu kararlar nedense uygulanmamıştır. Bugün Dağlık Karabağ denilen yer Karabağ’ın bir parçasıdır. Karabağ eski Türk Hanlığıdır, Türklerin toprağıdır.

Kafkasya’da da huzuru bozan Ermenileri kullanan Rusya olmuştur. Dünya devletleri Kafkasya’yı Rusların eline vermişlerdir. Dünyayı bir tarafa bırakıyorum, yer yüzünde Türk devletleri var. Kıbrıs’ı kastetmiyorum, onlar biraz sıkıntı içinde ama Kazakistan var, Türkmenistan var, Özbekistan var. Elbette ki bunların Türklük meselesinde Kırım’ı da Karabağ meselesinde Azerbaycan’ı da yalnız bırakmamalıydılar."

QHA