ANKARA (QHA) 6 ARALIK 2018 -

Yapımının büyük çoğunluğu Kazakistan’da tamamlanan Köroğlu heykeli, Bolu’da bulunan Uluslararası Köroğlu Parkı'na dikilecek.

Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla birleştiriliyor.

HEYKELİN UZUNLUĞU 70 METRE

Montaj işleminin tamamlanmasından sonra, tonlarca ağırlıktaki heykel, kaidesi ile beraber yaklaşık 70 metre yüksekliğe ulaşacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, parkın Türk dünyası ile Bolu'nun kucaklaşmasını sağlayacağını belirtti. Ata sporlarının da burada yapılacağını, ata binilebileceğini, cirit ve güreş yapılabilecek alanları planladıklarını anlattı.

ANITI KAZAK BİR HEYKELTIRAŞ TAMAMLADI

Yılmaz, Köroğlu heykelini düzenlenen uluslararası yarışma sonucunda Kazakistanlı bir heykeltıraşın yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Heykel yapıldıktan sonra Kazakistan'dan Bolu'ya getirildi. Alanda montaj işlemleri yapılıyor. Kaidesi de bitmiş durumda. Hafta sonuna kadar heykelin kaideye yerleştirilmesi için çalışmalar devam edecek. Anadolu Otoyolu'ndan ve D-100 kara yolundan geçen herkes, bu heykeli görebilecek. Heykeli gördükten sonra bir Köroğlu diyarına gelindiğini, Köroğlu diyarının yiğit insanlarının burada yaşadığını hissettirmek için bu heykeli yukarıya koyacağız."

TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİLLİ KAHRAMANI "KOÇ" KÖROĞLU KİMDİR?

Köroğlu 16. yüzyılda yaşamış aşk ve yiğitliği anlatan deyişleriyle ağızdan ağıza yayılan bir halk destanının kahramanıdır. Türk Destanları içinde en geç oluşan destan olarak bilinmektedir. Köroğlu destanının baş karakteri Köroğlu’nun asıl ismi Ruşen Ali'dir.  

Destanın günümüze kadar gelmesini sağlayan, çeşitleri nakilleri toplayıp en kapsamlı ve titiz çalışmayı yürüten hiç şüphesiz meşhur halkbilimci Pertev Naili Boratav’ın(1907-1998) çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, Azeri, Özbek, Topol ve çeşitli Anadolu nakilleri yer almaktadır. Pertev Naili Boratav’ın kitabına aldığı ve bu rivayetlerden en tam olduğunu belirttiği Azerbaycan Türkleri arasında anlatılan rivayetine göre Köroğlu destanının ana olayı şu şekildedir: “Ruşen Ali küçük bir çocukken bölgenin Beyi, babasından kendisi için iki tay seçmesini ister. Ruşen Ali’nin babası Seyis Yusuf’un seçtiği tayları Bey’e götürdüklerinde Bey tayları aşağılar ve beğenmez. Bunun üzerine Seyis’in gözlerine mil çektirerek kör eder. Bundan sonra taylar Yusuf’un istediği gibi büyütülür. Bunlardan bir tanesi Köroğlu’nun meşhur Kır Atı olacaktır. Kır At eşi bulunmaz bir küheylan olunca, Seyis Yusuf, ona oğlunu bindirir ve intikamını almak için dağ başlarına yollar. Ruşen Ali’nin adı dağlara çıkıp ayaklanmalara imza atmasından sonra “Köroğlu” olur.

Köroğlu artık kahramanlığıyla ün salan bir yiğittir. Köroğlu, kendi gibi kahraman adamlarıyla beylere, paşalara, hükümdarlara ferman okur; onları titreten bir kuvvet halini alır.

 Bugüne kadar duyulan Köroğlu Destanı rivayetleri, Azerbaycan’dan Rumeli’ne kadar uzanan geniş bir sahada yirmi dört sahada yayılır. Bölgeler değişse de hikayenin özü olan Köroğlu’nun yiğitliği ve halkına zulmeden hükümdarlara başkaldırışı hiç değişmez. Bunun yanı sıra “Koç Köroğlu” Türk kültüründe türküleriyle de tanınır. Köroğlu’na atfedilen:

“Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu, Eğri kılıç kında paslanmalıdır.”  dizeleri en meşhurlarındandır. Ve günümüze kadar anlamını yitirmeden nesilden nesile, ağızdan ağza değerini yitirmeden gelir.

QHA