ANKARA (QHA) -

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı dolayısıyla  yayımlanan açıklamasında, inanç, kültür ve geleneklerin özgürce yaşanabilmesi sayesinde Türk milletinin güçlü bir aidiyet duygusuyla birlik olduğunu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden bugün 11 Aralık’ta yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik ederken şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz.

Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Hanuka Bayramı nedir?

"Işık Bayramı" veya "Yeniden Adanma Bayramı" anlamına gelen bu bayram Yahudi inanışlarında ve geleneklerinde, Suriye-Yunan Kralı Antiohus ve ordularının, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp, II. Bet-Amikdaş’ın putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar Tanrı’ya adanmasını simgelemektedir. Bu inanışa göre Yahudiler kendi takvimlerine binaen 25 Kislev’den başlayarak, sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak Hanuka mumları yakarlar. Mumlar, Hanukiya’ya (yakana göre) sağdan sola doğru dizilir, yakarken soldan sağa doğru yakılır.

QHA