ANKARA (QHA) -

DQTK, Rusya Federasyonu’nda 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin Türk-Tatar ve Müslüman halklara, "Rusya Federasyonu’nda yaşayan kardeş halklar! Uyanınız!" diye seslenerek bir bildiri yayınladı. Seçimleri boykot etme çağrısında bulunan DQTK, "vereceğiniz her rey yok olmayı kabul ettiğiniz beyanı olacaktır” ifadelerini kullandı.

DQTK tarafından bugün  yapılan yazılı açıklamanın Türkçe metni şu şekilde:

“Kazan Hanlığı’nın 1552’de, Kırım Hanlığı’nın 1783’de yıkılmasını takip eden yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu tarihî Türk-Tatar ve Müslüman yurtlarını işgal ederek esir hale getirdi.

Çarlık ve Sovyet rejimlerinin hüküm sürdüğü asırlar boyunca Kremlin idaresi halklarımızı sürgün, katliam ve asimilasyonlarla yok etmeye, tarihten silmeye uğraştı. Halklarımızın tarihî topraklarındaki eserleri ve izleri tahrip edildi. Milyonlarca insanımız topraklarından sürüldü, milyonlarcası hayatını kaybetti. Halklarımızı yeniden ayağa kaldırmak, özyurtlarımızda huzur ve barış içinde kendi öz kimliklerimizi korumak için insanlarımızın önüne çıkan yolbaşçılarımız, ziyalılarımız Moskova idaresinin emri ile katledildi, hapislere atıldı.

Asırlardır devam eden bu insanlık suçlarının, sürgün ve soykırımlarının failleri ne yazık ki bugün de halklarımıza karşı aynı suçları işlemeye devam ediyor.

Kırım’ın 2014 senesinde yeniden işgalinden bugüne Kırım Tatarlarına karşı baskı ve zulüm politikalarını yeniden başlatan Kremlin idaresi onlarca Kırım Tatarını öldürdü, kaçırdı, hapse attı. Kırım Tatarlarının yolbaşçılarını ve işgale direnen binlerce Kırım Tatarını sürgünlüğe mecbur etti. Kafkasya’da Çeçenler ve diğer Müslüman halklara senelerdir yapılan katliamlar ve zorbalıklar devam etmekte.

Rusya Federasyonu, kendi Anayasası ve kanunlarını bizzat kendisi çiğneyerek Federasyona bağlı bütün devletlerde anadilinin öğrenilmesini engelliyor ya da yasaklıyor. Tataristan Federe Devleti’nde anadilde eğitime getirilen yasaklar ve engellemeler şüphesiz ki yakın gelecekte Rus olmayan her halk için çok yakında yaşanacak en hafif tehditlerdir.

Kremlin idaresinin politikalarına karşı çıkma cesareti gösteren yolbaşçılarımız, ziyalılarımız bugün de tarihte olduğu gibi katlediliyor, tutuklanıyor, hapse atılıyor veya sürgüne gönderiliyor.

Ve yazık ki bütün bu baskıların, insanlık suçlarının faili 18 Mart 2018 tarihinde halklarımızı yok etmeye devam etmek için bizlerden bir kez daha rey istiyor!

Rusya Federasyonu’nda yaşayan kardeş halklar! Uyanınız!

Uyanınız ve direniniz!

Rusya Federasyonu’nun 18 Mart tarihinde yapılacak seçimlerinde vereceğiniz her rey yok olmayı kabul ettiğiniz beyanı olacaktır. Bu seçimlerde rey vermeyiniz!

Federasyonun Türk-Tatar ve Müslüman halkları!

Bizler şanlı bir tarihin ve eşsiz bir medeniyetin evlatlarıyız.

Tarihin tozlu sayfalarında yer almayı, yok olmayı asla kabul etmeyeceğiz…”

QHA