KİEV (QHA) -

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 28 Ekim tarihinde Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Yönetim Kurulu’nun 10. toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıya, Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu,  Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, DKTK Başkanı Refat Çubarov, DKTK Yönetim Kurulu üyeleri, DKTK Denetim Kurulu üyeleri ile Türkiye, Litvanya, Polonya, Kırgızistan, Almanya ve ABD’deki Kırım Tatar diasporalarının temsilcileri katıldı. 

Aralarında, Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkan Yardımcısı Mükremin Şahin, DKTK Başkan Yardımcısı Lenur İslâmov, DKTK Başkan Yardımcısı Ümit Şilit, Kırım Tatar Milli Kurultayı Denetim Komisyonu Başkanı Ali Özenbaş, Kırım Tatar Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celâl İçten, DKTK Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayyar, DKTK Yönetim Kurulu üyeleri; Adas Yakubauskas (Litvanya), Nedim Üseinov (Polonya), Nariman Appazov (Kırgızistan), Rüstem Borluca (ABD), Ali Emrullayev (Almanya), DKTK Yönetim Kurulu’nun Kırım üyesi Zevcet Kurutumerov, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Gayana Yüksel, Riza Şevkiyev, Abmecit Süleymanov, Gülnara Bekirova, Eskender Bariyev, Enver Kurtiyev, DKTK gençlik kolu temsilcileri ve Kırım Tatar aktivistler de yer aldı. 

Bunun yanı sıra bu sefer ki toplantıya, Kremlin’in esaretinden kurturulan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz de katılabildi.

28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen toplantının kararları şu şekilde:

 

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ

28 EKİM 2017-KYİV TOPLANTISI KARARLARI

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 28 Ekim 2017 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kyiv’de toplanarak aşağıdaki konuları istişare etmiş ve kararları almıştır:

1-Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü ile ilgili olarak;

a)6 Aralık 2017 tarihinde Ukrayna Verkhovna Radası’nda yapılacak özel oturuma tüm dünyadaki teşkilatlarımızı temsilen ilgili teşkilatlarca belirlenen ikişer adet temsilcinin tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere iştirak etmesine; Ukrayna, Kırım ve BDT ülkeleri haricindeki temsilcilerin isimlerinin (her teşkilat için en çok 2 kişi) 5 Kasım 2017 tarihine kadar Kongre Genel Sekreteri Av.Namık Kemal Bayar’a, Ukrayna, Kırım ve BDT ülkeleri temsilcilerinin (her teşkilattan en çok iki kişi) Kongre Genel Merkezi’ne bildirilmesine;

b)7 ve 8 Aralık 2017 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kyiv’de, KTMM ve Kongre organizasyonu ile yapılacak uluslararası akademik toplantı, sergi ve diğer etkinliklerin planlanmasına,

c)16 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da uluslararası konferans ve resepsiyon düzenlenmesine,

 d)Diğer ülkelerde ve şehirlerde, her teşkilatın kendilerinin belirleyeceği etkinliklerin yapılmasının tavsiye edilmesine;

 e)Vatan Kırım’da koşulların elverdiği ölçüde etkinlikler düzenlenmesine,

2-Litvanya’nın Trakai şehrinde “Hacı Geray Anıtı” kurulması konusunda Trakai Belediyesi ile gerekli anlaşmaların yapılmasına, görüşmelerin Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Adas Jakubauskas tarafından yürütülmesine,

3-Kırım’ın işgali sonrasında kaçırılan ve tutuklanan aktivistlerin ailelerine yardım ve desteklerin arttırılması konusunda çalışmaların yapılmasına,

4-Ukrayna Dünya Kongresi ile başlatılan ortak çalışmaların arttırılmasına,

5-Moskova ve St.Petersburg’ta “Strateji-18” adı altında başlatılan eylemlerin dünya çapında arttırılması amacıyla her ayın 18. günü teşkilatlarımızın bulunduğu ülke ve şehirlerde aynı eylemlerin gerçekleştirilmesi hususunda teşkilatlarımıza tavsiyede bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

Toplantıda ayrıca; Ukrayna Anayasası’nın Kırım Muhtar Cumhuriyeti ile ilgili 134-139 maddelerinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve KTMM ve Kongre Başkanı Refat Çubar ile Anayasa Değişikliği Alt Komisyonu’nda görev alan diğer uzmanlardan bilgi alınmıştır. Keza, Ukrayna Anayasası’nda yapılacak değişikliklerden sonra Kırım Muhtar Cumhuriyeti’nin yeni Anayasası hakkında da istişare yapılmıştır.

Yine toplantıda, Kırım’daki son hukuki ve siyasi durum, askerlik, pasaport sorunu gibi sorunlar da ele alınarak, başta Ervin İbragimov olmak üzere kaçırılan ve tutuklanan Kırım Tatarları hakkındaki konular istişare edilmiştir.

QHA