ANKARA (QHA) -

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, bugün 10 Ekim’de, son zamanlarda artan talepler üzerine bir duyuru yayımladı.

Genel Merkez, yaşadıkları sağlık sorunları sebebiyle, Türkiye’de tedavi görmek amacı ile sosyal ağlar üzerinden yardım talebinde bulunan Kırım Tatarlarına yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.

 

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

KIRIM TÜRKLERİ

KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ’NDEN

Konu: Sağlık sorunları yaşayan Kırım Tatarları hakkında

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeni ile Türkiye’de tedavi görmek amacı ile internet ve sosyal ağlar üzerinden yardım taleplerinin oldukça arttığı, bu amaçla Genel Merkezimiz ve bağlı şubelerine oldukça çok sayıda müracaat geldiği bilinmektedir.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile Türkiye’de tedavi görmek isteyen Kırım Tatar hastalarımızın, bu hastalarımızın yardım talebi ile müracaat ettiği Şubelerimiz ve diğer şahısların aşağıdaki hususlara dikkat etmesini önemle rica ederiz:

1-Turistik vize ile Türkiye’ye seyahat edecekler:

Turistik vize ile Türkiye’ye seyahat edecek Kırım Tatarlarının seyahatlerinde yaşayacakları sağlık sorunları nedeni ile oluşabilecek teşhis ve tedavi masraflarının karşılanabilmesi için seyahatleri süresince geçerli olacak şekilde “Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası” yaptırmalı faydalı olacaktır. Bu sigorta zorunlu bir sigorta olmamakla birlikte seyahat esnasında yaşanabilecek sağlık sorunları nedeni ile teşhis ve tedavi masraflarının karşılanmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle Türkiye dışından Turistik Vize kapsamında misafir davet eden Şubelerimiz ile diğer dernek, kişi ve kuruluşların davet ettikleri misafirlere “Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası” yaptırmaları önemle tavsiye edilir.

2-Türkiye’de İkamet/Oturma İzni Alan Kırım Tatarları:

a)Genel Sağlık Sigortası kapsamına girenler

Yabancılar için Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup da Genel Sağlık Sigortası için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek sigorta primlerini ödeyen İkamet/Oturma İzni sahibi Kırım Tatarlarının sağlık sorunları nedeni ile teşhis ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Bu kapsamdaki hastaların sağlık sorunları nedeni ile müracaat ettikleri Sağlık Kurumları’nda Sosyal Güvenlik Kurumu sorgulaması yaptırarak provizyon almaları ve dosya açtırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamdaki hastalara yardımcı olmak üzere görev alanların bu hususa dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir.

b)Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmeyenler

Türkiye’de İkamet/Oturma İzni almak için müracaat edenlerin, 6458 sayılı Kanun ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı Genelgesi uyarınca ikamet/oturma izni süresini kapsar şekilde “Sağlık Sigortası” yaptırmaları zorunludur.

Bu şekilde ikamet/oturma izni müracaatları esnasında “Zorunlu Sağlık Sigortası” yaptıran Kırım Tatarlarının Türkiye’de bulundukları süre içinde karşılaştıkları sağlık sorunları nedeni ile oluşacak teşhis ve tedavi masrafları sigorta kapsamında karşılanmaktadır.

Bu kapsamdaki hastaların sağlık sorunları nedeni ile müracaat ettikleri Sağlık Kurumları’nda “Zorunlu Sağlık Sigortası” poliçelerini ibraz ederek Sigorta Şirketlerinden/Kuruluşlarından provizyon almaları ve masraflarının sigorta şirketlerinden/kuruluşlarından talep edilmesi önemle tavsiye edilir.

Türkiye’de İkamet/Oturum İzni alarak oturum hakkı kazanan Kırım Tatarlarının yasal zorunluluk olmamakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nca verilen “Yabancılar için Genel Sağlık Sigortası” kapsamına girmek için bulundukları il Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tavsiye edilir.

3)Çalışma İzni olanlar için

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen mevzuat çerçevesinde çalışma izni alarak Türkiye’de bir işte çalışmaya başlayan Kırım Tatarları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıt yaptırılması ve sigorta ettirilmesi zorunludur.

Bu kapsamdaki Kırım Tatarlarının çalışma izni alan işyeri kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından sigortalılık durumları hakkında sorgulama yapmaları önemle tavsiye edilir.

4)Diğerleri

Durumları yukarıda sayılanlar kapsamına girmeyen ancak Türkiye’de tedavi olmak isteyen hastalar için T.C.Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında sağlık hizmetleri verilebilmektedir. Bu kapsamda her hastanın durumu ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Saygı ile duyurulur.

 

            

QHA