SİVASTOPOL (QHA) -

Rusya'nın işgali altındaki Sivastopol (Akyar) yakınlarında Kırım Savaşı (Kırım Harbi, 1853-56 Osmanlı-Rus Harbi) dönemindeki askerlere ait kalıntılar keşfedildi. Bulunan eşyalar, düğmeler ve kumaşlara dayanarak kalıntıların Kırım Harbi dönemine ait olduğu tahmin ediliyor ancak kalıntıların kimliklerini tespit edecek hiçbir delilin henüz bulunamadığı ifade ediliyor.

1853-1856 arasında gerçekleşen Kırım Harbi'nde, 1854-55 yılları arasında bilindiği gibi Sivastopol (Akyar) Kuşatması yaşanmıştı. Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya karşı yürüttükleri bu savaşta Sivastopol'da hayli çetin mücadelelerin cereyan etmesi tarihe geçmiştir. Bugün bile 1900'lerin başında Rıfat Bey tarafından bestelenen "Sivastopol Marşı" bir halk türküsü misali halen pek çok kişi tarafından bilinmektedir.

QHA