BUCUREȘTI (QHA) -

Modulul face parte din scenariul exerciţiului multinaţional „Black Sea Rotational Force 16” (BSRF 16) organizat de Comandamentul Forţelor Infanteriei Marine Americane dislocate în Europa şi Africa.

Potrivit Reuters.ro, scopul acestui modul are ca scop creşterea nivelului de interoperabilitate, prin pregătirea în comun a militarilor pentru participare la operaţiuni de menţinere a păcii şi de contrainsurgenţă.

La acest modul participă peste 200 de militari din Forţele Terestre Române şi peste 300 de militari din Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Republica Moldova, Slovenia, Statele Unite ale Americii şi Ucraina. 

QHA