BUCUREȘTI (QHA) -

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat aspecte ale agendei bilaterale, subliniind dinamica deosebită şi substanţa dialogului politic, care au cunoscut o evoluţie foarte bună în ultimii ani.

Discuțiile dintre cei doi s-au concentrat pe subiecte precum vecinătatea estică a UE şi rolul Parteneriatului Estic, inclusiv în noul context creat de revizuirea Politicii Europene de Vecinătate. A fost subliniată importanţa susţinerii ţărilor celor mai avansate în relaţia cu UE: Republica Moldova, Ucraina şi Georgia în eforturile de implementare a Acordurilor de asociere şi de liber schimb. 

 

În cadrul discuţiilor au fost abordate şi aspecte privind implementarea măsurilor care au fost agreate la nivel european în ultimele luni pentru o mai bună gestionare a fenomenului migraţiei. De asemenea, a fost evidenţiată abordarea similară a celor două ţări pe linia susţinerii proiectului de integrare europeană, cu respectarea deplină a principiilor şi valorilor fundamentale ale UE, inclusiv a principiului liberei circulaţii a persoanelor.

Au fost discutate, de asemenea, aspecte privind evoluţiile economice la nivelul Uniunii; dezvoltările recente de securitate din vecinătatea sudică a UE; pregătirea Summit-ului NATO de la Varşovia din 2016; relaţiile UE cu state terţe.

QHA