BRUXELLES (QHA) -

Potrivit paginaderusia.ro, pe site-ul Comisiei Europene se precizează că „Conducta Balticconnector trebuie să pună capăt izolării Finlandei pe piața gazelor și va contribui la dezvoltarea pieței de gaze naturale din regiunea Mării Baltice. În plus, acesta va asigura aprovizionarea cu gaze naturale în întreaga regiune baltică”.

Uniunea Europeană va acoperi 75% din finanțarea necesară pentru construirea conductei, adică 187,5 milioane de euro.

Conducta urmează să fie operațională înainte de decembrie 2019.

QHA