MOSKOVA (QHA) -

Global Financial Integrity (GFI) analiz şirketi, 1994 ile 2012 yılları arasında Rusya’dan yasadışı yollarla 1,34 trilyon dolar çıkarıldığını bildirdi.

GFI şirketi, büyük çaplı araştırma yaparak kara parayı yurtdışına gönderen liderler üzerine odaklandı. Araştırma sonucunda kara parayı yurtdışına en çok gönderen ülkeler olarak Hindistan, Rusya, Filipinler, Meksika ve Brezilya belirlendi.

1994 ile 2012 yılları arasında Rusya’dan çıkarılan ortalama tutar yaklaşık 70,5 milyar dolar olup 2010 ile 2012 yılları arasında bu tutar 140 milyar dolara yükseldi ve Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 9’una yaklaştı.

2011 yılında ise Rusya’dan yasadışı yollarla 174 milyar dolar çıkarıldı. Bu tutar, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 9,9’nu oluşturdu.

Rusya’dan yurtdışına yasadışı yollarla para gönderen kişilerin yüzde 90’ı, satış sözleşmelerinde belirlenen miktarı fazla gösterip, geri kalan kârı yurtdışı bankalarında bırakıyor.

Rusya, yasadışı olarak yurtdışına gönderilen tutarın gayrisafi yurtiçi hasılaya kıyasla onu izleyen ülkeleri çok geride bıraktı. Böylece Meksika ve Filipinler’den çıkarılan para tutarı, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 4,5’ini, Hindistan’dan yasa dışı yollarla aktarılan miktar GSYİH'nin yüzde 1,5’ini ve Brezilya’dan çıkarılan da yüzde 1,6’sını oluşturuyor.

Rusya, yurtdığına çıkarılan kara para miktarı bakımından da lider konumuna yerleşti. Örneğin, Meksika’dan 1,156 trilyon dolar 19 değil, 42 yıl içinde çıkarıldı. Hindistan’dan ise 64 yıl içinde 700 milyar dolardan az tutar çıkarıldı.

Global Financial Integrity şirketi, bahse konu olan suçun sadece büyük oyuncuların değil, orta ve küçük iş adamlarının da işlediğini bildirdi. GFI şirketi, bu durumun, Rus ekonomisindeki istikrarsızlıktan ve kontrolün olmamasından kaynaklandığını belirtti.

QHA