KİEV(QHA) -

Kara Para Aklamaya Karşı Tedbirler ve Terörün Finansmanını Değerlendirme Uzmanlar Komitesi'nin (MONEYVAL) hazırladığı, kara para aklayan ve terör eylemlerini finanse eden ülkelerin listesinde Ukrayna yer almadı.

 

Ukrayna Milli Bankası Mali İzleme Departmanı Müdürü Igor Bereza, MONEYVAL uzmanlarının yaptığı denetimin sonuçlarını açıklarken, “Denetiminin birinci ve ikinci etaplarında Ukrayna söz konusu listelere giriyordu, ancak şu an ülkemizin ilgili listelere dahil edilmesi söz konusu değil.” dedi.

 

Denetimin ekonominin tüm sektörlerini ve tüm devlet yapılarını kapsadığını belirten Bereza, uluslararası uzmanların özellikle Ukrayna bankacılık sektörünün kara para aklamayla mücadele yönündeki çabalarını kaydettiğini vurguladı.

 

 

Karapara aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadelede en önde gelen uluslararası kuruluş olan “Uluslararası Mali Eylem Gücü” (FATF) üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri içeren “Para Aklamaya Karşı Mücadelede Tedbirlerin Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi” (MONEYVAL) 1997 yılında kuruldu. 11 Eylül 2001 tarihinden sonra faaliyetini terörizmin finansmanı ile mücadeleyi de kapsayacak şekilde genişletti.

 

MONEYVAL’in amacı, üye devletlerin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve bu alandaki ilgili uluslararası normlara saygı göstermeleri için etkili bir sistem uygulamaya koymalarını sağlamak şeklinde tanımlanıyor. FATF, Dünya Bankası ve IMF ile sıkı bir işbirliği geliştirmiş olan MONEYVAL’ın 2015 yılı itibariyle 28 daimi 2 geçici üyesi bulunuyor.

 

Ukrayna da 1997’den beri MONEYVAL üyesi.

QHA