Kırım Haber Ajansı okurlarının pek çoğunun defalarca duyduğu bir cümledir şu cümle; 

“Kırımlı mısınız? Tatarsınız yani” 

Kırımlı ve tarihçi bir babanın kızı olarak ben bu cümleyi hep şöyle yanıtlamayı seçmişimdir; 

“Kırım Türklerindeniz”. 

Böyle dediğimde şu yanıtı aldığım da çok olmuştur; 

“Kırımlıları Tatar diye biliyorum ben, onlar da Türk mü?”

Bu sorularda ve bu konudaki karışıklıkta çok şey gizli aslında, kısaca göz atalım mı?

Ondokuzuncu yüzyılda Çarlık Rusyası’nda yaşayan Türk toplulukları Ruslardan sonra nüfus bakımından en büyük etnik grubu oluşturuyordu. Bu durumun bir tehlike oluşturabileceğini düşünen Ruslar bir Ruslaştırma politikası izlemeyi seçtiler. Başlangıçta uyguladıkları zorla Hıristiyanlaştırma yöntemi başarısız kalınca yeni yöntemler bulma ve uygulama yoluna gittiler. Bu konuda ünlü misyoner ve asimilasyon uzmanı Nikolay İvanoviç İlminskiy (1822-1891)’nin yeni fikirleri devlet politikasında önemli yer buldu. İlminskiy Kazan Üniversitesi Türk-Tatar kürsüsü profesörüydü, Türkçe ve Arapça biliyordu. İlminskiy’nin Ruslaştırma yöntemleri arasında dil önemli yer tutuyordu. Türk lehçeleri üzerine pek çok araştırma yapan İlminskiy, lehçeleri kendine özgü ayrı bir dil haline getirmek düşüncesini ortaya attı. Ayrıca bu dilleri yazmada Kiril alfabesi kullanılmalıydı. Rus Devleti İlminskiy’in bu önerisini kanun yoluyla da destekledi. Bu şekilde her Türk boyunun şive-lehçe özelliklerine göre Kiril alfabesiyle ayrı ayrı kitaplar Rus devletinin desteğiyle hazırlandı. Amaç Türk boyları arasındaki ayrışmayı sağlamak, birleşmeyi engellemek ve böylece Ruslaştırmayı hızlandırmaktı. Türk boylarının birbirleriyle lehçe farklılıkları güçlendirilmiş bir Türkçe yerine Rusça anlaşmaları sağlanmaya çalışılıyordu.

Kırım Türklerine “Tatar” adının yakıştırılması da tam olarak bu politikaların ürünüdür.

Çarlık yöneticileri “Türk” adını kullanmamaya özellikle dikkat etmişlerdir. “Türk” yerine başka değişik boy adları bulunup konmuştur. Bu politikanın bir parçası olarak Kırım, İdil-Ural ve Kafkasya Türklerine hiç ilgisi olmadığı halde “Tatar” adı yakıştırılmıştır. Çarlık Rusya’da başlayan bu politika Sovyet Rusya döneminde de sürmüş, Orta Asya’daki Türk adının yerine beş ayrı boy adı; Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik ve Özbek konarken, Kafkasya’da yüze yakın yapay ulus (Karaçay, Kumuk, Avar, Karakalpak, Mesket, Nogay vb) türetilmiştir. Bu bölücü politika ile birkaç bin kişilik kabileler bile ayrı ulus ilan edilerek “Türk” adı silinmeye çalışılmıştır.

Bu oyunu gören, buna karşı Türklük bilincinin yerleşmesi için mücadele veren ve “orta dil” kavramını geliştiren Gaspıralı İsmail Bey ve arkadaşları gibi Türk aydınlarının çabalarına rağmen, Rus bilim adamları 150 yılı aşkın süredir bu politikanın ürettiği terminolojiyi kullanmaktadır. Türkoloji biliminin gösterdiği tüm ilerlemeye rağmen Batılı bilim adamlarının da bu terminolojiyi benimsemiş olmasını alışkanlığa, kolayına gelmeye, şimdiye dek basılmış literatüre uymaya veya çıkar uyuşmasına ya da öyle uygun görmeye bağlamak mümkün, siz seçin.

Neticede vakti zamanında oluşturulan bu yapay terminoloji bilimsel literatüre ve toplumların hafızasına yerleşmiş ve “Türk” adının silinmesi gayretlerinin mayası tutmuş görünüyor. Kırım’da yaşayan herkes kendini “Kırımski Tatarski” diye adlandırırken, burada Türkiye’de biz hâlâ “Siz Tatarsınız” cümlesiyle karşılaşıyoruz.

Üstelik bunu hepimiz birbirimizi “Türkçe” konuşarak anlıyorken yaşıyoruz.

QHA

Yasal Uyarı