KİEV (QHA) -

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, bugün 5 Eylül tarihinde, “Deşt-i Kıpçak'ta Türk Kültürü” isimli uluslararası Türk kültürü sempozyumu başlıyor.

Bilindiği gibi Deşt-i Kıpçak, Farsça "Kıpçak Çölü" veya "Kıpçak Bozkırı" anlamına gelmekte olup Kırım dahil Özi Nehri’nden (Dinyeper) başlayarak İdil Nehri’nin doğusuna kadar uzanan bozkırlara verilen, İslam kaynaklarında bu şekilde geçen tarihi bir isimlendirme.

Etkinlik, Kültür Bilimleri Akademisi (KÜBAK) ve Ukrayna Millî Bilimler Akademisi A. Krımskiy adındaki Şarkiyat Araştırma Enstitüsü iş birliği ile Türkiye-Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılı anısına düzenleniyor

Kültür Bilimleri Akademisi’nden konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Türk-Ukrayna ilişkileri çok köklü ve kadim bir tarihe sahiptir. Ne yazık ki bu alanda araştırmalar son yıllarda arzu edildiği düzeyde değildir. Sempozyumun amacı yeniden araştırmacıların dikkatini bu alana yöneltmek, Türk-Ukrayna dostluğu ve kültürel ilişkilerine dikkat çekmektir.” ifadelerine yer verildi.

Sempozyumda Türk-Ukrayna ilişkileri ve Deşt-i Kıpçak sahasındaki Türk boyları ve onların Ukrayna halkı ile teması bağlamında tarih, filoloji, müzikoloji, sanat tarihi, arkeoloji, halk bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, siyaset bilimi alanlarında bildirilerin kabul edileceği kaydedildi.

Etkinlik, 9 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek.

QHA