BRÜKSEL (QHA) -

International Partnership for Human Rights (IPHR-Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı) kuruluşu tarafından yayınlanan bir rapor, Kırım yarımadasında Şubat 2014'ten beri süren Rus işgali boyunca işlenen temel hak ihlallerine kanıtlarıyla birlikte yer verdi.

IPHR ve diğer uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarınının Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü (UCM Statüsü) çerçevesi kullanılarak, birçok delili toplayıp analiz ettiği ve sunduğu rapor "International Crimes in Crimea: An Assessment of Two and a Half Years of Russian Occupation"  (Kırım'da Uluslararası Suçlar: İki Buçuk Yıllık Rus İşgali'nin Değerlendirilmesi) adını taşıyor. Raporda ICC Tüzüğü tarafından tanımlandığı şekliyle Kırım'da savaş suçu ve insanlığa karşı suçların işlendiğine dair makul kanıtların olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Rapor IPHR ile birlikte SOS Crimea ve Civic Dayanışma Platformu (CSP) tarafından hazırlanarak dün 27 Eylül'de Varşova'da AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı'nda düzenlenen yan etkinlikte sunuldu.

Yedi cinayet, 15 adam kaçırma, 90 yasa dışı gözaltı, 36 insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ve işkence vakası, kamu ve özel mülkiyetin müsadere edilmesi ve 60 bin sivilin zorla yerlerinden edilmesi raporda yer aldı. Bahsi geçen ihlallerin öncelikle Kırım Tatarlarını, Ukrainleri, işgal karşıtlarını ve işgalci yönetimi eleştirenleri hedef aldığı belirtildi. Kırım Tatarlarına ve Ukrainlere yönelik ihlallerin etnik, dini ve siyasi gerekçelerle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İngilizce hazırlanan raporun metni buradan okunabilir.

QHA