KİEV (QHA) 18 ARALIK 2018 -

Kırım Tatar halkının vatan Kırım’dan sürgününün 75. yıl dönümü Ukrayna’da devlet düzeyinde kaydedilecek.

Ukrayna Meclisi, “Ukrayna'nın sosyo-politik yaşamındaki en önemli olayların listesini” belirleyen “2019'daki Anma Günleri ve Yıl Dönümleri” kararını kabul etti.

Bugün kabul edilen karar uyarınca, söz konusu listede belirtilen anma günleri ve yıl dönümleri devlet düzeyinde kaydedilecek. Bunlardan biri de Kırım Tatar halkının sürgününün 75. yıl dönümü.

Söz konusu karar uyarınca, Eğitim ve Bilim Bakanlığına, eğitim kurumlarında 2019 yılındaki anma günlerine ithaf edilen dersler, eğitim saatleri, yuvarlak masa toplantıları, bilimsel konferanslar ve başka tematik etkinlikler düzenleme talimatı verildi.

Ukrayna Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyinin, 2019 yılında anma günleri ve yıl dönümlerine ithaf edilen tematik televizyon ve radyo programları düzenlemesi ve bununla bağlantılı olarak düzenlenen etkinliklerin medya aracılığıyla kamuya aktarımının kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.

1944 KIRIM TATAR SOYKIRIMI

Sovyet hükümeti, 18 Mayıs 1944’te Kırım’daki tüm Kırım Tatarlarını sürgün etti. Sürgün sırasında Kırım Tatar erkeklerinin büyük çoğunluğu Kızılordu’da Alman Nazi ordusuna karşı savaşıyordu. Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edilen Kırım Tatarlarının yüzde 46’sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, 1989’un sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu. Anavatan Kırım’a geri dönme teşebbüsleri hapisle ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu. Kırım Tatar adı yok edilmişti. Bunun sonucunda Kırım Tatar halkı büyük kayıplar yaşadı. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kırım Tatarları vatana dönmeye başlarken 150 bini maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeniyle Orta Asya’da kaldı.
 
Ukrayna’da Kırım Tatar sürgünü resmen soykırım olarak tanındı. 1944 Kırım Tatar sürgününün soykırım olarak tanınmasını öngören 2493 No'lu karar tasarısı Ukrayna Parlamentosu tarafından 12 Kasım 2015 tarihinde yapılan oturumda kabul edildi. Bunun yanı sıra 18 Mayıs, "Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü" olarak kabul edildi.
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Başsavcılığı’na bağlı olarak kurulan Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, 2016 yılında 1944 Kırım Tatar Sürgünü olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Rus işgali altında bulunan Kırım’da işgalci güçler, 5 yıldan beri Kırım Tatarlarına sürgün kurbanlarını anmak için toplu etkinlikler ve mitingler düzenleme izni vermiyor.

QHA