KİEV (QHA) -

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Sivastopol’ün (Akyar) özel statüsünün iptalini ve şehrin Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne dahil edilmesini istedi.

Kırımoğlu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya gönderdiği yazıda, “Sivastopol’ün özel statüsünü iptal etmek ve şehri Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne dahil etmek doğru olurdu. Kırım’ın geçici işgaline yol açan olay ve sebepler analiz edildiğinde işgalde en önemli rolün Sivastopol’ün özel statüsünün oynadığını gösteriyor. Rusya Federasyonu Karadeniz Filosu’nun kira anlaşmasının iptal edilmesi durumunda bile Sivastopol’e özel statüsünün verilmesi şehirde merkezkaç güçlerinin yayılması için koşulları oluşturacak” diye kaydetti.

Ukrayna Anayasasında Kırım Tatar halkının kendi kaderini tayin etme hakkının yer alması gerektiğini belirten Kırımoğlu, Kırım’ın Özerk statüsünün ancak Kırım’ın köklü halkının bu hakkının gerçekleştirmesi için verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırım Tatarlarına milli-kültürel özerkliğin verilmesinin söz konusu olmadığını, çünkü bu konunun Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın hiçbir kararında yer almadığını anlatan Kırımoğlu, anayasal düzeyinde Kırım ve Kırım Tatar halkın statüsü ile ilgili çalışmaların Kırım Tatar Milli Meclisi’ne danışarak yapılması gerektiğini belirtti.

QHA