KONYA (QHA) -

Konya Aydınlar Ocağı'nın Sille Kültür Evinde her hafta düzenlenen Salı Sohbetlerinin bu haftaki konusu Kırım Türklerinin Dramı idi.

Bu haftanın konuşmacısı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kemal Özcan,  Kırım'ın geçmişi bu günkü durumu ve geleceği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kalabalık bir katılımın olduğu sohbet toplantısında "Kırımlılara Kırım Tatarımı, Kırım Türkü mü, Tatarlar mı demek lazım, her üçü de doğru diye söze başlayan Doç.Dr. Özcan "Sovyetler tarafından  sürgün edilen yaklaşık 250 bin Kırım Tatarının %46.2'si, diğer bir iradeyle neredeyse yarısı yol boyunca ve sürgünde geçirilen bir yıl içerisinde hayatını kaybetmiştir. Kırım Türklerinin maruz kaldığı sürgün hadisesi sırasında ve sonrasında verdiği kayıplar, onlara yönelik bir toplu bir katliam girişimidir. Yani diğer bir deyimle Jenosit yani Soykırımdır.Toplu katliamdan sağ kurtulan Kırım tatarları son derece ağır sürgün şartlarına rağmen hayatta kalmayı başarmışlar, ancak vatanında bıraktığı bütün maddi ve manevi varlıkları müsadere edilmiştir. Tarihi ve kültürel eserleri tahrip edilmiş, mescitler değişik amaçlar için kullanılmış, mezar taşları yerlerinden sökülerek inşaatlarda kullanılmıştır." dedi.

Kırım Türklerinin efsanevi lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu için küçük dev adam diyen Özcan "O gerçek bir lider, ömrünün 15 yılını sovyet çalışma kamplarında geçirmiş. mahkumiyeti sırasında tam 303 gün açlık grevi yapmış, bütün dünyada açlık grevi esnasında öldüğü duyulmuş ancak hayatta kalarak 1987 yılında Kızıl Meydanda organize ettiği mitingle Kırım Tatarlarının sesini dünyaya duyurmuştur.

Bu günlerde gündeme tekrar gelen Kırım Tatarları için, " Kırım Tatarları zor günlerden geçmektedir. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmakta ve yapmalıdır." dedi.

Recep Kırım

QHA