AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Paramiliter bir örgüt olan Kırım Kozak Birliği, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasadışı suç çetesi olduğunu iddia etti.

Kırım Kozak Birliği, 30 Aralık 2013 tarihinde “Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ve genel olarak Ukrayna’da aşırıcılık yanlısı İslamcı grupların tasfiye edilmesine ilişkin” adlı bildiriyi yayınlayarak Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasa dışı suç çetesi olduğunu iddia etti.

Kozaklar bildiride, Kırım’da ve Ukrayna’da Kırım’da dine dayalı yeni suçların işlenmesine yol açabilecek risk faktörleri arasında Kırım Tatar Milli Meclisi’nin da yer aldığı “yasadışı suç çetelerini” saydı. Bildiride, “Kendisini ‘etnik parlamento’ olarak adlandıran, Kırım’da Müslümanların dini liderini açık şekilde yönlendiren, Kırım ve Ukrayna’nın yönetim organlarında temsilcileri olan Kırım Tatar Milli Meclisi, aşırıcılık yanlısı Tatar grubudur” denildi. Kozaklar aşırıcılık yanlısı gruplar arasına Adalet Partisi, Kırım İslam Partisi, Kırım Tatar Milli Hareketi ve Kırım Tatar Milli Kurultayı’nı da dahil ederek bunlarla mücadele etme çağrısı yaptı.

Bildiride, “Gelecekte değil bugün bile bu tehlikeli durumda gizli aşırıcılık yanlısı gruplarların ve örgütlerin yok edilmesi için önleyici tedbirler alınmalı . Bu abartılı sözler değildir! Bu bir gerekliliktir!” denilmektedir.

QHA