KİEV (QHA) -

Ukrayna milletvekili, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Anayasası’nda Kırım Tatar milli özerkliğiyle ilgili değişikliklerin en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

Bugün, 18 Mayıs’ta Ukrayna Parlamentosunda açıklama yapan Çubarov, “Birkaç ay sonra Ukrayna Anayasası’nda yapılacak değişiklik ve eklemeleri hazırlamak, Kırım Özerkliğini yeniden biçimlendirmek, Kırım topraklarındaki Ukrayna egemenliğini güçlendirmek, Kırım topraklarında Kırım Tatar halkının kendi kaderini tayin etme hakkını nihayet dikkate almak, o topraklarda yaşayan herkesin haklarını güvence altına almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması, Kremlin’in baskıcı politikası, Kırımlı basın kuruluşların korkutulması gibi eylemlerin Kırım’ın işgalinden sonra Rusya Federasyonu devlet organları tarafından Kırım Tatar halkına karşı yapılan kasıtlı etnik soykırım politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Çubarov, “Kırım’ı işgal ettiği günden beri Rus işgalci rejimi Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarını tarihi vatanlarının sınırları dışına itmeye yönelik kasti baskıcı politika yürütüyor.” ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Anayasa Komisyonu, 11 Mayıs günü yaptığı toplantıda, Kırım Tatar halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ile ilgili “Kırım Özerk Cumhuriyeti” adlı 10. bölümde yapılacak değişiklik ve eklemeleri hazırlayacak çalışma grubunu oluşturdu.

Söz konusu çalışma grubunun ilk toplantısının 22 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 14 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Anayasasına Kırım’da Kırım Tatar milli özerkliğinin kurulmasına ilişkin değişiklik getirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkan Yardımcısı, Ukrayna milletvekili Georgiy Logvinskiy, anayasada Kırım’a Kırım Tatar milli veya kültürel özerklik statüsünün verilmesinin Kırım’daki Kırım Tatarlar için güçlü pozitif bir sinyal olacağı ve onları Ukrayna etrafında birleştireceği fikrini paylaşmıştı.

QHA