KİEV (QHA) - 15 ARALIK 2018 -

Kiev Ortodoks kilisesi Fener Rum Patrikhanesinden Otosefali almasının ardından 15 Aralık'ta ülkede birbirinden ayrı olarak varlıklarını sürdüren kiliseler arasında birleşme konseyi yapıldı. Bunun sonucunda da Moskova kilisesinden bağımsız bir Kiev Ortodoks kilisesinin kurulması planlanıyor.

 

Bugün Kiev'de bulunan Azize Sofya Katedralinde düzenlenen birleşme konseyi internetten canlı olarak yayınlandı. Toplantı sonucunda birleşik ve bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması ilan edildi. Bu süreçte Kilise tüzüğü onaylandı.

Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi, her biri yanında bir rahip ve bir rahip olmayan kişi getiren 36 delegeyi ve 12 piskoposun katılımını onayladı.

Ekümenik Patrik piskoposları tarafından yapılan ön hesaplara göre toplamda, 64 piskopos, 64 rahip ve 64 rahip olmayan kişi birleşme kurulunda yer aldı.. Böylece birleşme kurulan katılanların sayısı toplamda 192 kişi buldu.

Birleşme kurulunun yapıldığı katedralin koruması amacıyla bölgede yaklaşık dört bin polis memuru görev yaptı.

QHA