AKMESCİT/ SİMFEROPOL (QHA) -

Konu ile ilgili kendi facebook sayfasında açıklama yapan Zair Smedlyayev, “Dün 7 Kasım’da yeni Kırım sürgünü gerçekleştirildi! Mahkeme kararıyla Nedim Halilov Kırım’dan sınır dışı edildi ve (Krasnodar bölgesindeki) filtrasyon kampına yerleştirildi, oradan da Özbekistan’a sürülmesi öngörülüyor” diye bildirdi.

“Kırım Tatar Direniş Hareketi” teşkilatının koordinatörü Nedim Halilov, Akmescit’in Merkez Mahkemesi'ne başvurarak işgalci hükümetin ve Rusya Devlet Başkanı’nın eylemlerinin usulsuz ve yasa dışı olarak tanınmasını istemişti.  Kırım Tatar halkına özel statü verilmesini ve yerli halk olarak kabul edilmesini de talep etmişti. Söz konusu davanın da mahkemede devlet dili olan Kırım Tatarca olarak yürütülmesini istemişti.

Nedim Halilov'un uluslararası hukuka ve Rusya Federasyonu kanunlarına dayanarak başvurusunu hazırladığı biliniyor.

Daha önce Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Valeriya Lutkovskaya, “işgal edilen Kırım’da insan haklarının savunulması konusunda olumulu değişikliklerin olması için uluslararası kuruluşların Rusya Federasyonu’na baskıyı güçlendirmesi adına” Rusya’nın işgali altında bulunan yarımadadaki insan hakları durumunun uluslararası kuruluşlara düzenli olarak hatırlatılmasının önemli olduğunu dile getirmişti.

Halilov'un yargılanması bu hususun gerekliliğini bir kere daha gözler önüne serdi.

QHA