KİEV (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi, Rusya Federasyonu ve Kırım’daki yasa dışı Rus işgalci hükümet organlarının, Kırım’dan sürülen Kırım Tatarı Nedim Halilov’a karşı sergilediği suç faaliyetlerini kınayarak uluslararası insan hakları örgütlerine acil olarak Nedim Halilov’un hayat ve sağlık güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya hükümetiyle bağlantıya geçme çağrısı yapıldı.

Kırım Tatar Milli Meclisi’nin Rusya Federasyonu ve Kırım’daki yasa dışı Rus işgalci hükümet organlarının suç faaliyetleri hakkındaki açıklaması

Nedim Halilov 1959’da Özbekistan’da Kırım’dan tüm halkla birlikte 1944’te sürgün edilen bir Kırım Tatar ailesinde doğdu.

20. yüzyılın 80’li yıllarının sonuna kadar Kırım Tatarları için vatanları Kırım’a dönüşü yasaktı, SSCB rejimine karşı gelerek ana topraklarına dönme denemeleri gerçekleştiren kişiler cezai kovuşturmaya tabi tutuluyorlardı.

Nedim Halilov, Kırım hükümetinin direncini aşarak ilk kez 1986 yılında ana vatanına yerleşme deneyimini gerçekleştirdi ve 1991 yılından beri daimi olarak Kırım’da ikamet ediyordu.

Nedim Halilov Kırım’da yaşadığı süre içinde elinde olan tüm barışçıl ve şiddet içermeyen yöntemlerle Kırım Tatar halkının haklarının iadesi için mücadele etti.

Kendi ana vatanına dönen Kırım Tatar halkının vazgeçilmez haklarının görmezden gelinmesini protesto eden Nedim Halilov, “sürgün öncesindeki durumun geri kazanılmasına” katkıda bulunan şartlar sağlanana kadar Ukrayna vatandaşlığını almayı reddetmişti.

Nedim Halilov, kimliğini kanıtlayan bir belge olarak varolmayan SSCB’nin pasaportunu kullanmaya devam etti.

Bazı yasal çatışma ve zorluklara rağmen, Nedim Halilov tarihi vatanında daimi ikamet etme olasılığını korudu ve aktif olarak sivil faaliyetleri yürüttü.

Nedim’in durumu Rusya’nın Kırım’ı işgal ettikten sonra kötüleşti.

Nedim Halilov, işgalcilerin koyduğu “yasalar” çerçevesinde hareket ederek, insan ve toplum hakları alanındaki uluslararası hukuku uygulayarak onun haklarını ihlal eden devlete bağlı olmamak için kendine vatansız kişi statüsü verilmesini talep etti.

Akmescit Jeleznodorojnıy Bölge Mahkemesi kararıyla Rus işgalciler 7 Kasım 2016 tarihinde Nedim Halilov’u zorla kendi tarihi vatanından sürdü ve Krasnodar bölgesindeki Soçi şehrinin yakınında bulunan Vardan kasabasındaki yabancı uyrukluların geçici olarak gözaltında tutulduğu merkeze yerleştirildi.

Rus hükümetinin Nedim Halilov’a karşı uygulayacağı sıradaki yasa dışı adım onu zorla Özekistan Cumhuriyeti topraklarına sürmek olacak.

Kendi vatanından zorla sürülmesini ve Rus işgalcilerin  insan hakları alanında yapılan uluslararası hukuk düzenlemelere dayalı haklarını tamamen ihlal etmesini protesto eden Nedim Halilov 21 Kasım 2016 tarihinden beri açlık grevi ilan etti.

Şu an Nedim Halilov’un sağlığı kötüleşti ve hayatı tehlikede.

Kırım Tatar Milli Meclisi:

1. Rusya Federasyonu ve Kırım’daki yasa dışı Rus işgalci hükümet organlarının Nedim Halilova karşı sergilediği suç faaliyetlerini kınıyor ve bu suçlara karışan tüm yetkililerin muhakkak cezaya tabi tutulacakları hakkında uyarıyor.

2. Uluslararası insan hakları örgütlerini acil olarak Nedim Halilov’un hayat ve sağlık güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya hükümetiyle bağlantıya geçmeleri çağrısı yapıyor.

Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından 26 Nisan 2016’da alınan olağan üstü hal rejiminde kabul edilmiştir.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov

27 Aralık 2016

Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’dan sürülen Kırım Tatar aktivist Nedim Halilov’un, ilan ettiği açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi halinde hastaneye sevk edilmeyi reddettiği bildirilmişti.

8 Kasım tarihinde Zair Smedlyayev, Kırım Tatar aktivisti Nedim Halilov’un Kırım’dan sınır dışı edilerek (Krasnodar bölgesindeki) filtrasyon kampına yerleştirildiğini oradan da Özbekistan’a sürüleceğini bildirmişti. “Kırım Tatar Direniş Hareketi” teşkilatının koordinatörü Nedim Halilov, Akmescit’in Merkez Mahkemesi'ne başvurarak işgalci hükümetin ve Rusya Devlet Başkanı’nın eylemlerinin usulsuz ve yasa dışı olarak tanınmasını istemişti. Kırım Tatar halkına özel statü verilmesini ve yerli halk olarak kabul edilmesini de talep etmişti. Söz konusu davanın da mahkemede devlet dili olan Kırım Tatarca olarak yürütülmesini istemişti.

21 Kasım tarihinde kısmi açlık grevi başlattığını ve sadece ekmek ve su ile besleneceğini bildiren Nedim Halilov, taleplerinin üç gün içinde yerine getirilmemesi durumunda yemek yemeyi ve su içmeyi tamamen keseceğini söylemişti.

24 Kasım’da şartları yerine getirilmediği için açlık grevine başlayan Nedim Halilov ancak “sürüldüğü gibi vatanına dönebileceği” şartı yerine getirildikten sonra açlık grevine son vereceğini belirtmişti.

1 Aralık tarihinde Nedim Halilov, Rus yetkililerin kendisine psikiyatri muayene yapmak ardından psikiyatri kliniğine kapatmak istediğini bildirdi.

26 Aralık’ta QHA muhabirine konuşan Nedim Halilov, açlık grevinin, haklarının ihlal edilmesine karşı yürüttüğü mücadelenin son yöntemi olduğunu belirtti.

QHA