ANKARA (QHA) -

“Yañı Dünya” gazetesi geçtiğimiz hafta basılan sayısının tamamını Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın anısına ithaf etti.

1918 yılında temelleri atılan “Yañı Dünya” gazetesinin 24 Kasım’da yayınlanan 46. sayısı, Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın 100. Yılı olması sebebiyle tamamıyla söz konusu kurultaya ve Kırım Ahali Cumhuriyeti’ne ayrıldı.

“Birinci Kurultay ve tarihi değeri”, "Noman Çelebicihan ve Kurultayın birinci delegeri”, ”Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin Anayasası”, ”KırımTatar Milli Anayasası içeriği”, ”Birinci Kurultay’da Kırım Tatar kadınları”, ”Kırım Tatar Milli bayrağının tarihi” gibi başlıklar altında “Yañı Dünya” yayımlandı.

“Yañı Dünya” gazetesi baş editörü Zera Bekirova, Kırım’da Kırım Tatarca basılan gazetenin Rusça dilinin daha yaygın kullanması nedeniyle 2017 yılında satış oranlarının düştüğünü bildirirken, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık gazete okunmasının da azaldığı değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu nedenlerden dolayı Bekirova, gazetelerinin Kırım Tatar halkı tarafından desteklenmesi çağrısı yaptı.

QHA muhabirine konuşan Zera Bekirova konuyla ilgili olarak, “100 yıl önce toplanan kurultay halkımızın tarihinde ayrıca bir yer tutar. Kurultayda kabul edilen anayasa öncelikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verip, erkeklerle eşit hale getirmiştir. Kurultay sadece Kırım Tatarlarının haklarını değil Kırım’da yaşayan diğer milletleri de düşündü. Böyle bir olayı sadece makaleyle anmak olmaz. Birlikte buna mahsus bir sayı çıkarma kararı aldık. Bundan önce yani 3 Kasımdaki sayımızı da Hansaray’ın 100. yılına bağışlamıştık (ithaf etmiştik).” dedi.

“Yañı Dünya” gazetesi Kırım’da Kırım Tatarca yayınlanıyor. 1918 senesinde kurulan gazete haftada bir cuma günleri yayınlanıyordu. Dört bine yakın baskısı olan gazete, yüzyıllık süreçte çoğu Kırım Tatarının gurur kaynağıydı. Gazete ilk kez Moskova’da 1918 yılında basılmış, editörlüğünü de sonradan Mustafa Suphi yapmıştı. Kısa süre içinde gazete Akmescit’te (Simferopol) yayınlanmaya başladı. 1953’te sürgün döneminde de “Lenin Bayrağı” adı altında yayınlanmaya devam etti. 1991 yılında yayın Kırım’a taşınan gazete “Yañı Dünya” adı ile yayınlanmaya devam ediyor.

QHA