ANKARA (QHA) -

Ankara Üniversitesi'ne bağlı Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER), 16 Kasım 2017 tarihinde "Gagauzlar: Dünden Bugüne" adlı bir panel düzenliyor. Ankara Üniversitesi KAMMER Müdürü Profesör Doktor Neşe Özden'in açılış konuşmasını gerçekleştireceği panelin başkanlığını Doçent Doktor Hatice Oruç yürütecek.

"Gagauz Yeri: Dünden Bugüne" başlıklı ilk oturumda, Moldova İlimler Akademisi Gagauzoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Liubovi Çimpoeş, yaklaşık 300 bin nüfuslu ve çoğunluğu Ortodoks-Hristiyan olan Türk topluluğunun tarihine ve yarınına dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaşacak. "Ukrayna Gagauzları" başlıklı ikinci oturumda ise, Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doçent Doktor Tudora Arnaut konuşmacı olarak yer alacak.

Ukrayna'nın yerlisi olan 13 halktan biri durumundaki Ukrayna Gagauzları'nın ülkede yaklaşık 40 bin nüfuse sahip olduğu tahmin ediliyor. Daha önce Arnaut, Ukrayna Gagauzları'nın Türkiye'den özellikle eğitim, kültür ve yatırım alanlarında destek beklediğini aktarmıştı. "Gagauzlar: Dünden Bugüne" paneli, 16 Kasım Perşembe günü, saat 14.00-15.30 arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bulunan Muzaffer Göker Salonu'nda gerçekleştirilecek.

QHA