GÜMÜLCİNE (QHA) 10 OCAK 2019 -

Batı Trakya Türkleri, Türkiye'deki Rum Ortodoks azınlığın dini faaliyetlerini örnek göstererek Yunan hükümetinden Türkiye gibi dini özgürlüklere saygılı olmasını istiyor. 

Batı Trakya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Millet Gazetesi konu ile ilgili "Rum Azınlığa özgürlük, Türk Azınlığa yasaklar" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve Yunanistan'daki Türklerin, Türkiye'deki Rumlara göre çok daha az dini özgürlüğe sahip oldukları vurgulandı.

Yayınlanan yazıda Fener Rum Patrikhanesi'nin uygulamaları gösterilerek Batı Trakya'da müftülerin dahi azınlık tarafından seçilemediği vurgusu yapıldı. 

PATRİKE MANASTIR, MÜFTÜYE MAHKEME

Yazıda yer alan başlıklardan biri "Patrik Türkiye'deki manastır ve kiliseleri, Müftüler Yunanistan'daki mahkemeleri geziyor" şeklinde. Millet Gazetesi konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, Azınlığın özerk ve özel kurumlar statüsündeki müftülüklere keyfi olarak el koymuş ve farklı düzenlemelerle insan haklarına aykırı bir biçimde tasarruflarda bulunmaya devam ediyor. Yunanistan, Azınlığın seçtiği dini liderleri tanımıyor ve onları çeşitli bahanelerle mahkemeden mahkemeye koşturarak hapis cezalarına çarptırıyor.

Yunanistan'ın haksızlıkları bununla da bitmiyor. Batı Trakya Türk Azınlık mensubu Yunan vatandaşlarının kurduğu Batı Trakya Din Görevlileri Derneği yıllardır Yunanistan'daki ilgili birimlere Batı Trakya dışındaki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilere inanç turizmi çerçevesinde dini ziyaretler gerçekleştirme taleplerine izin verilmemektedir.

İstanbul'daki Gayrı Müslim Rum Azınlığın karşılığı olarak Lozan Antlaşması'nın garantörlüğünde Batı Trakya'da "azınlık statüsü"yle bırakılan Müslüman Türkler, Türkiye'nin azınlıklara uyguladığı pozitif ayrımcılığı memnuniyetle karşılıyor ve sunduğu hak ve özgürlüklerin Yunanistan tarafından da örnek alınarak kendilerine uygulanmasını bekliyor. Bu insani talebin gerçekleşmesi ve hakkın yerini bulması için seçilmiş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve azınlık medyası ummalı bir şekilde gayretlerini sürdürmektedir."

QHA