BİŞKEK (QHA) 15 MAYIS 2018 -

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala Arça'da bugün Kırgız halkının milli destanı olan Manas’ın çizgi romanı tanıtıldı.

Manas Destanı’nın çizgi roman olarak basılması inisiyatifinin “Roza Orunbayeva İnisiyatifi” Uluslararası Vakfı’na ait olduğu belirtilirken, kitabın yazar Beksultan Cakiyev tarafından derlendiğini, resimlerin ise  ressam Zamir İlilov’a ait olduğu kaydedildi.

Kabar’ın haberine göre kitabın tanıtım yazısında, “Kırgızların "Manas" adlı destanı, dünyanın en büyük destanlarından, sanatsal ve felsefi değerleri açısından en büyük sözlü yaratıcılık olarak kabul edilmektedir. Gerçekliği ve kurguyu, efsaneyi ve gerçek hayatı birleştiriyor; işgalcilere karşı zafer ve bağımsızlığı kazanmayı hedefleyen acımasız savaşları ve barışçıl insan ilişkilerini gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Çizgi roman 1000 adet olarak basıldı.

Kırgızların millî destanı olan Manas Destanı, Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kahramanın başından geçenleri anlatıyor.

Ünlü Türkolog Wilhelm Radloff'un (1837-1918), Manas Destanı'yla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan'ın Tokmok kenti güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan (destanı günümüze kadar nesilden nesile aktaragelen sözlü anlatıcılar) 1869'da yaptığı biliniyor. Halk arasında bu sözlü halk edebiyatı anlatıcılarına ırçı veya comokçu deniyor.

Manas Destanı'na hala eklemeler yapılmaktadır ve destanın 130'dan fazla değişik biçimi vardır.

QHA