BÜKREŞ (QHA) -

Transilvanya (Erdel) bölgesi ile birleşmesinin 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Romanya'da, azınlık durumundaki Sekeller'in siyasi partileri özerklik taleplerini yinelemek adına ortak hareket etme kararı aldılar. Üç siyasi parti tarafından imzalanan ortak bildiride,  Macarca'nın Sekelce lehçesini konuşan ve yaklaşık 700 bin nüfusa sahip olan Sekeller'in çoğunlukta olduğu bölgelerde özerklik talebi yinelendi.

Erdel'in en büyük şehri Cluj Napoca'da bir araya gelen Erdel Macarları Demokratik Birliği, Macar Halk Partisi ve Yurttaş Partisi yetkilileri, ortak bir cephe oluşturduklarını ve yerel, idari ve kültürel olmak üzere üç aşamalı özerklik talep ettiklerini kaydettiler. Erdel Macarları Demokratik Birliği lideri Kelemen Hunor, "Özerkliğe dair bu konular, mevzuata uyarlanarak ve Rumenler'e tercüme edilerek mümkün olduğunca çabuk bir şekilde müzakere edilmelidir." şeklinde konuştu.

Üç partinin talepleri arasında, Sekeller'in en az yüzde 10'unun yaşadığı bölgedelerde Sekelce'nin resmi dil olması, Sekel öğrenciler için özel eğitim ve sınav sistemi ve Sekelistan bayrağının kullanımına müsaade edilmesi bulunuyor. Ayrıca bölgede, 1848 Macar Devrimi'nin kutlandığı 15 Mart tarihinin resmi tatil olarak kabul edilmesi talep ediliyor.

Sekeller kimdir?

Sekeller kendi anlatımlarına göre, Attila’nın 453’te ölümü ve devamında gelen Hun İmparatorluğu’nun çöküşü sonrasında Karpat Havzası’nda muhkem bir yere çekilen 3 bin Hun savaşçısının torunlarıdırlar. 895’te Macarlar gelene dek burada varlıklarını devam ettirmişlerdir. Orta Çağ’ın Macar vakayinameleri de Sekellerin Attila’nın torunları olduklarını ve Macarlar geldiklerinde orada bulunduklarını kaydetmektedirler.

Bazı tarihçiler ise Sekeller'in bölgeye Macarlardan evvel geldiklerini fakat Hunların değil Avarların torunları olduklarını kabul etmektedirler. Bazıları ise Macarlarla beraber geldiklerini ve Esegel veya Eskil denilen topluluğun torunları olduklarını düşünmektedirler. (İsimleri Arap ve İran kaynaklarında sadece S’k’l sessizleri ile kaydedilmiştir). Bu topluluğun anavatanı bugünkü Başkurdistan civarıdır. Bir diğer grup tarihçi ise Hazar İmparatorluğu’ndan gelen Kabarlar olduklarını düşünmektedir.

Ataları kim olursa olsun, Sekel kültürü, eski sosyal ve siyasi teşkilatlanmaları göstermektedir ki kesinlikle bir Türk Boyu ile ilişkilidirler.  Sekeller,  eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer bir alfabe olan kendi alfabelerine sahiptirler. Milli renkleri mavidir ve üzerinde altın sarısı bir güneşle gümüş rengi bir hilal olan bayrakları gök mavisidir. Sekellerin 6 boyu ve her boyun 4 kolu vardı. Birçoğunun adı Türkçedir. Ayrıca, Sekeller Macar Ağızları konuşmalarına karşın, dillerinde Macarcadakinden daha katı bir ünlü uyumu söz konusudur.  Yine bu özellik de dillerinin Türkçe ile olan ilgisini göstermektedir.

QHA