ANKARA (QHA) -

Ankara Anadolu Meydanı'nda bugün gerçekleştirilen Kırım Tatar Sürgünü Matem Mitingi'nde konuşma yapan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, tüm dünyaya Rusya'nın dünya barışına yönelik tehditlerine karşı çağrıda bulundu. Konuşmasına katılımcıları ve Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasını selamlayarak başlayan Çubarov, "Halkımızın tarihinin kara günü 18 Mayıs 1944 Sürgünlük Faciası'nı maalesef bir kez daha vatanımız Kırım'dan uzaklarda, fakat halkımızın ak toprakları olan Türkiye'nin başkenti Ankara'da sizlerle birlikte anmak kısmet oldu." ifadelerini kullandı.

18 Mayıs 1944 Sürgünlük Faciası şehitlerinin asla unutulmayacağını vurgulayan Çubarov, geçen hafta itibarıyla Ukrayna Anayasası'nda "Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti" kurulması için vazifelendirilen parlamento komisyonunun çalışmaya başladığı kaydetti. Söz konusu çalışmalarla ilgili olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Parlamentosu'na teşekkür eden Çubarov, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Kırım Tatar halkının tam olarak haklarına sahip olacağını müjdeledi.

Rusya'nın yasa dışı ilhakının ardından Kırım'da her geçen gün durumun daha da kötüleştiğine değinen Çubarov, işgalle ilgili olarak "Rusya barbarca ve kanun dışı bir hareket yaptı." şeklinde konuştu. Çubarov konuşmasında ayrıca yaşanan süreçte Türkiye'ye her alanda desteği için teşekkür ettiklerini söyleyerek, "Türkiye Devleti'ne ve bir kandan, bir soydan kardeşlerimiz Türk halkına bu destek için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çubarov konuşmasının son kısmında tüm dünyaya çağrıda bulunarak," Türkiye'nin başkenti Ankara'dan bir çağrıda bulunuyorum. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT ve diğer uluslararası kurumlar muhakkak bir araya gelerek, Rusya'nın Kırım'da ve Ukrayna'da yaptığı saldırılara bir an önce son vermelidir. Dünyanın tüm devletleri bir araya geliniz, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'dan çıkması için harekete geçiniz. Yaptırımları daha da arttırınız. Birleşmiş Milletler kararlarına, Uluslararası Adalet Divanının geçen ay aldığı karara, uluslararası sözleşmelerin hiçbirine uymayan, saygı göstermeyen Rusya’nın dünya barışını tehdit etmesine son veriniz." ifadelerini kullandı. 

Ukrayna milletvekili ve KTMM Başkanı Refat Çubarov'un konuşmasının tam metni şöyle:

En büyük diasporamızın yaşadığı Türkiye’nin çeşit şehirlerinden kelgen Qırım Tatarları, Selam Aleyküm!

Halqımıznın tarihinin qarakunü 18 Mayıs 1944 Sürgünlük Faciasını bu sene kene de bir kez daha yazıq ki vetanımız Qırımdan uzaklarda, ama halqımıznın Aq Topraqları Türkiyenin payitahtı Ankara’da sizlernen birlikte hatırlamaq qısmet oldı.

Bu meydanda toplanan diasporamızın azaları sizler, bu sene bir kere daha bütün dünyağaQırım Tatar halqınınfacialı 18 Mayıs’ını unutmadığınızı, Qırımda yaşayan halqımızla bir yürek ve bir yumruq olduğunuzu kosteresiniz. Qırım Tatarlarının eki yüz senelik muhaceretinin halqımıznı asla bölemediğini dostqa, düşmanğa bu meydanda ispat etemiz. Bu meydandaki bu manzara başta Qırımdaki halqımıznı quvandıra, olarğaquvvet ve umit bere. Halqımıznın düşmanlarını ise qorquta.

Bu kün, Türkiyede yaşağan Qırım Tatarlar yüzlerce kilometre uzaqlardankelip bu meydanda 18 Mayıs 1944 faciasında hayatını kaybeden, sürgünlik acısını yaşayan vetandaki Qırım Tatarlarının acılarını, kendileri yaşamış kibi paylaşa, tuvganları için dualar ete, bir ve büyük bir millet olduğunu dünyağa anlata. Allah Sürgünlük zamanı hayatını qaybeden bütün vetandaşlarımızğa, muhaceretlikte hayatını qaybeden ata dedelerimizğe rahmet eylesin. Onları asla ve asla unutmayacaqmız. Muhaceretlik şehitleri ve 18 Mayıs 1944 Sürgünlük Faciası şehitleri asla unutulmayacaq.

Sayğılı cemaat,

Bilesiniz Ukrayna Parlamentosu keçken sene 18 Mayıs 1944 Sürgünlik Faciasının soykırım olduğunu tanıdı ve bu hususta qarar aldı. Bu kunlerde Ukrayna Parlamentosu kene de Qırım Tatar halqının statüsü ve Qırım Tatar halqının yerli halq olduğuna dair kanunları çalışa. Ve geçen hafta Ukrayna Anayasasında “Qırım Tatar Özerk Cumhuriyeti” qurulması için vazifeli Parlamento Komisyonu çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar için Ukrayna Cumhurbaşkanına ve Ukrayna Parlamentosuna çoq teşekkür bildiremiz. İnşallah bu çalışmalar qısa sürede bitecek ve halqımız haqlarına tam olaraq sahip olacaq.

Tuvğanlarım, qardaşlarım;

Elbet, bu kunvetanımız Qırımda vaziyet çoq ağırdır. 2014 senesinde Rusya Federasyonu bizim dülber vetanımızı bir kere daha işgal etti.

Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın topraq bütünlüğünü qorçalayacağına Budapeşte Memorandumuna imza atarak söz bergenedi. Lakin, tarih boyunca biz çoq kördük, çoqyaşadıq. Rusya hiçbir vaqit bergen sözünü tutmaz. Kene de tutmadı ve Ukrayna toprağı olan Qırımnı işgal etti. Bu milletler arası hukuka açıkça ayqırı bir saldırı edi. Rusya, barbarca ve qanun dışı bir hareket yaptı.

Bizim milletimiz tarih boyunca ve bu kun de Rusya’dan çok ağır zulümler gördü. 18 Mayıs 1944 Sürgünü bu zulümlerin en büyüğüdür. Bu sebepten milletimiz ve Meclisimiz Rusya’nın Qırımı işgaline qarşı çıqtı. Asla qabul etmedi ve etmeyecek. Lakin, işgalin başından beri, 3 senedir Qırımda yaşayan halqımıza baskılar, zulümler künden künge arttı. Zannedemiz ki kelecektedaaartacaq. Meclisimiz yasaklandı. Liderlerimiz Qırımdan kene de sürgün edildi. 30 bine yaqın vetandaşımız Qırımdan çıqmaq mecburiyetinde qaldı. Televizyonumuz, gazetelerimiz, radyolarımız, haber ajanslarımız qapatıldı ya da Qırımdan çıqarıldı.

İşgale qarşıçıqan kardeşlerimizden öldürülenler oldu. Qaçırılıp qaybedilenler var. Bu ayın 24’ünde Kongre azamız Ervinİbragimov bir senedir qayıpolacaq.

Meclisimiznin Başqan Vekili Ahtem Çiygöz aman aman 3 seneğe yaqındır türmede, tutuqlu. İlmiyUmerov daimi gözetim altında. 40’a yaqın vetandaşımızda Rusya türmelerinde tutula. Her hafta bir qaç Qırım Tatarın evi basıla, alınıp türmeğe qonular. Boştan yere.

Sayğılı dostlar,

Bu ağır ve zor kunlerde dünyada demokrasi ve insan haklarına inanğan devletler ve halqlarbizğeqol tuttu. Birleşmiş Milletler işgali kınadı. Rusya’nın Qırımda işlediği insan hakları ihlalleri ve insanlık suçları da hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Parlamentosu tarafından kınandı. Pek çok devlet, Rusya’ya karşı ekonomik ve siyasiy yaptırımlar başlattı.

Bizim aqraba ve qardeş devletimiz, milyonlarla Qırım Tatarının yaşadığı Türkiye de Rusyanın Qırımı işgalini tanımadı. Türkiyenin desteğini siyasiy ve diplomatik her toplantıda her alanda yanımızda gördük ve biliyoruz ki daima göreceğiz.

Qırımda işgalciler Sürgünlük Mitinglerini yasaqladı. Lakin diasporamıza yaqqa turdu. Vetanda matem mitingi yasaqsa biz Türkiyede yaparmız diye dünyağa duyurdu. Artıq 3 senedir Türkiyenin başkenti Anqarada, bu büyük meydanda 18 Mayıslarda halqımız toplanmaya başladı. Seneden seneye halqımız daha qalabalıq Sürgünlük Qurbanlarını Aq Topraqların Anadolu Meydanında dualarla anmaya başladı.

Biz işitemiz ve bilemiz ki Türkiye devleti, Ankara şehrinin idaresi, belediyesi, Anqara halqı ve bütün Türk milleti bu mitinge destek bere, Qırım Tatarlarının yanında halqımıznın dualarına ortak ola.

Türkiye devletine ve bir qandan bir soydan qardaşlarımız Türk halqına bu destek içün çoqtan çoq teşekkür bildiremiz.

Qıymetli cemaat,

Elbet işgalden sonra çoq şeyler oldu. Rusyaya çoq basqılar yapıla. Lakin yetmey. Qırımda  bütünqabahatler, qanunsuzluqlar, cinayetler, insanlıkkaqarşı suçlar Rusya’nın işgali ile başladı. Rusya, Qırımdançıqmadan yazık ki bu ahlaksızlıklar bitmeyecek. Rusya, bizim dülber vatanımız Qırımdan çıqmadan ne dünyaya ne Qırımda tınçlıq ve huzur gelmeyecek. Halqımıza ve Rusyaya qarşı çıqan herkeske qarşı bu cinayetlikler devam etecek.

Buradan, Türkiyenin payitahtı Ankaradan bir kere daha sizlere ve bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum:

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT ve daha başqahalqaraqurumlar! Mıtlaq bir araya keliniz ve Rusyanın Qırım ve Ukraynada yaptığı saldırılara artıq tezden tez son veriniz. Dünyanın bütün devletleri, bir araya keliniz ve RusyanınQırımdan ve Ukrayna’dan çıqması için harekete keçiniz. Yaptırımları çoq daha fazla arttırınız. Birleşmiş Milletler kararlarına, Uluslararası Adalet Divanının geçen ay aldığı karara, uluslararası sözleşmelerin hiçbirine uymayan, saygı göstermeyen Rusya’nın dünya barışını tehdit etmesine son veriniz. Bir daha 18 Mayısların yaşanmasına müsaade etmeyiniz.

Qırım Tatar milleti! Türk milleti!

Allah bizlere bir daha 18 Mayıslar yaşatmasın. Allah varlığımızı, birliğimizi ve qardaşlığımızı sonsuza dek daim ve tiri qılsın.

QHA