İSTANBUL (QHA) 28 EKİM 2018 -

İstanbul Üniversitesi’nde, Ukrayna-Türk araştırmalarında dil ve tarih meselesinin ele alındığı bir panel gerçekleştirildi.

Slav Dilleri ve Edebiyatı Bölümünün organize ettiği 19 Ekim’de yapılan etkinliğe Meçnikov Odesa Milli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinden uzmanlar katıldı. Meçnikov Odesa Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Olena Baçınska, Osmanlı topraklarında Ukrain Kozaklığı konulu sunum yaparken, diğer uzmanlar, Ukrain dilinde Türk terminolojisinin çeşitli yönlerini anlattı.

Ukrayna’daki yerli halklar ve milli azınlıklar konusuna da dikkat ayrılan etkinlik sırasıda Kırklareli Üniversitesinden Dr. Bülent Hünerli, Ukrayna Gagauzları hakkında sunum yaparken, Doç Dr. Nariye Seydametova ve Doç. Dr. Gülnara Seytvaniyeva da Ukrayna’da Kırım Tatar dili ve edebiyatı araştırmalarındaki sorunları dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri Doç. Dr. İrına Drıga ve Doç.Dr. Oleksandr Sereda ise Ukrayna'daki güncel Türkoloji araştırmaları ve Ukrayna tarihinin Türkçeye çevrilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili sunumlar yaptılar.

QHA