ANKARA (QHA) -

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun vatana girişinin yasaklanması diyasporadan tepki toplamaya devam ediyor. Kırım Dernekleri Federasyonu yayınladığı bildiride, söz konusu giriş yasağının sadece Kırımoğlu’na yönelik bir kısıtlama olarak algılanmaması gerektiğini, Rusya’nın bu şekilde tüm Kırım Tatarlarının kendi vatanına giriş-çıkışlarını engelleyebilceği algısını insanların zihinlerine yerleştirmeyi amaçladığını belirtti. Bunun yanı sıra KIDEF, bu şartlarda KTMM’nin önerisiyle göreve getirilen Kırım Başbakan Yardımcısı Vekili Lenur İslamov’un ve Kırım Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi Başkanı Zaur Smirnov’un derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Kırım Dernekleri Federasyonu bildirisinin tam metni:

KAMUOYU DİKKATİNE

Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun önce Moskova’ya daha sonra da Kırım’a giriş yapmasına izin verilmemesi üzerine yaşanmakta olan gelişmeler Federasyonumuz tarafından dikkat ile takip edilmektedir.

Sayın Kırımoğlu’nun Rusya’ya ve Kırım’a girişinin yasaklandığı muhtelif Rus Makamlarınca resmen de açıklanmıştır.

Gelinen bu durumda öncelikle, KTMM tarafından önerilerek Kırım Parlamentosu Kırım Başbakan Yardımcısı Vekili görevine getirilen Lenur İslamov’un ve de, Kırım Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi Başkanlığı görevine getirilen Zaur Smirnov’un derhal istifa etmesi gerekmektedir.

Hangi yasaya, hangi düzenlemeye dayanılarak uygulamaya konulduğu anlaşılamayan giriş yasağı, sadece Kırımoğlu’na yönelik bir kısıtlama olarak algılanmamalıdır. Kanun, kural ve insan hakları tanımayan malum işgalci zihniyet, kendi keyfince yapabileceği uygulamalarla tüm Tatar’ların öz vatanlarına giriş – çıkışlarını engelleyebileceği algısını insanların zihinlerine yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu tutum, gerek Kırım’da gerekse tüm Dünya’da yaşayan hiçbir Tatar soydaşımızın kabullenebileceği bir yaklaşım değildir. Bu yapılanlar tüm Dünya Tatarlarının daha da kenetlenmesini, yaşananlara sadece Tatar Halkı’nın değil insan haklarına saygılı her bir bireyin daha duyarlı hale gelmesini sağlayacaktır.

Federasyonumuz ve Federasyonumuza bağlı Dernekler olarak, malum işgalci Ülke vatandaşlarının da Ülkemize giriş çıkışlarında rahat olmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Konuya duyarlı tüm Vatandaşlarımızı Federasyonumuz ile iş birliği yaparak, Türkiye çapında düzenlenecek protesto gösterilerine davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KIRIM DERNEKLERİ FEDERASYONU
KIDEF

QHA